บริการจัดส่งพนักงานประจำบ้านและโรงพยาบาล

           ศูนย์รวมธุรกิจ เนอสเซอร์รี่ (ประเทศไทย) ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็กและพนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเผ้าไข้ เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด ศูนย์ฯได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่ศูนย์ฯ จะจัดส่งมายังท่านนั้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก-อบรม และสอบประวัติอย่างเคร่งครัด โดยศูนย์ฯ ใคร่ขอเสนอให้ท่านพิจารณา ดังนี้

1. พนักงานแม่บ้าน

คุณสมบัติ
-
หญิง อายุตั้งแต่ 16-50 ปี
หน้าที่
-
ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป
- ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
- ช่วยทำอาหาร, อุ่นกับข้าว, หุงข้าว
- เปิด-ปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก
- อื่นๆ ทำงานตามลักษณะงานแต่ละบ้าน

 

2. พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

คุณสมบัติ
- หญิง อายุตั้งแต่ 18-40 ปี

หน้าที่
- ทำงานทุกอย่างสำหรับของเด็ก เช่นชงนม, ล้างขวดนม, ป้อนข้าว, ซักรีดเสื้อผ้าเด็ก, ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและห้องนอนเด็ก

- ซักรีดเสื้อผ้า, เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
- ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)
- อื่นๆ ตามคำแนะนำของแม่เด็ก

 

3. พนักงานดูแลผู้สูงอายุ/เฝ้าไข้

 คุณสมบัติ
-
หญิง อายุตั้งแต่ 18-45 ปี
หน้าที่
-
อาบน้ำ-เช็ดตัว, เปลี่ยนเสื้อผ้า
- ดูแลการขับถ่าย, จัดยา-อาหาร (ป้อนหรือฟิต) ตามอาการของผู้สูงอายุ
- ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้องนอนผู้สูงอายุ
- ซักรีดเสื้อผ้า อื่นๆ
 

หมายเหตุ : นอกเหนือจากหน้าที่หลักของพนักงานแล้ว พนักงานสามารถช่วยงานอื่นๆ ของท่านได้ระดับหนึ่ง

ศูนย์รวมธุรกิจ เนิร์สเซอรี่
7/2 ซ.อินทามระ 9 ถ.สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กทม.
โทร. 0-2616-8262-3

Copyright © 2023 www.nurserythailand.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป