Amazing Sukhothai
น้ำตกทีลอซู-น้ำตะโคปิ๊-ดอยหัวหมด  
แมงกระพรุนน้ำจืด  
เที่ยวภูทับเบิก 
แอ่วภูเรือ
อินเลิฟ @ ปาย 9-13 ธ.ค
แอ่วภูคา แพะเมืองผี สัมผัสต้นดิกเดียม
30 ธ.ค-2ม.ค.
 
 
 

 
 
ล่องแพเรือชมแมงกระพรุนน้ำจืด-เขาค้อ ( 3 วัน 2 คืน )
 
วันที่ 1 
06.00 น.
พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับประทานอาหารว่างยามเช้าบนรถ
11.00 น.
นั่งเรือแพล่องลำน้ำแข็ก ตามหาแมงกระพรุนน้ำจืด สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ก่อนยุคไดโนเสาร์ ที่ยังมีชีวิตรอดเหลือให้พบในปัจจุบัน ซึ่งพบได้แห่งเดียวในประเทศไทย และแห่งที่ 5 ของโลก ซึ่งจะมีโอกาสพบได้ในช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม เท่านั้น ณ แก่งบางระจัน และสัมผัสกับธรรมชาติยามเช้าของลำน้ำแข็ก เพลิดเพลินกับการดูนก และผีเสื้อนานาพันธุ์ตามสองฝั่งลำน้ำแข็ก ขึ้นฝั่งเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกลางป่า สนุกกับการเล่นน้ำริมห้วยและนั่งเรือกลับยามเย็น
17.00 น.
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เขาค้อทะเลภูพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำท่ามกลางธรรมชาติ และนอนหลับฝันดี
 
 
วันที่ 2 
 
07.00 น.
สัพผัสบรรยากาศยามเช้า และรับประทานอาหาร
08.30 น.
เดินทางสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมไร่กำนันจุล รับประทานอาหารกลางวัน และสัมผัสการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม-ผลิตภัณฑ์ไหมที่ทรงคุณค่า และหาดูได้ยาก สัมผัสสวนผลไม้ กิจกรรมตกปลากับบ่อปลานับพันไร่และนกนานาชนิด และเลือกซื้อสินค้า-ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สด สะอาด อร่อย ปลอดสารพิษ
13.00 น.
ออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์
16.00 น.
แวะสักการะรอยพระพุทธบาท ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
19.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 

    Travel world directory    ฟาร์มเกษตร ดอทคอม ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ  Angel Anne Shop
 
  
 
PageRank Checking Icon