Main Page New Topic Member Edit Profile New Member Register phuttawong.net

 IP 183.89.64.xxx  |  อัพเดทล่าสุด: 30 มกราคม 2557 เวลา: 7:31:11 น. 
แจ้งลบข้อความนี้
สุดยอดเหรียญดีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ยังมีอยู่
คุณอยู่ที่ >> หน้าหลักเว็บบอร์ด / พระเครื่องการกุศล / Detail ... Read 81480 , Reply 17
 9hUpL1267446392-1.jpg
โดย : "เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.64.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2553 เวลา: 8:21:57 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
สร้างปีพ.ศ. 2529 วงการเล่นหาเป็นเหรียญรุ่นสองรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชท่าน  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรก(พ.ศ. 2528)ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาออกแบบ,จัดสร้างถวายด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อภปร.มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังอีกด้วย นับเป็นสิริมงคลคู่อันประเสริฐสุด ยากจะหาเหรียญรูปเหมือนพระคณาจารย์ใดเสมอเหมือนได้ 
จะแตกต่างกัน ก็เพียงแต่เปลี่ยนประโยคหลังเหรียญ "3 ตุลาคม 2528" ในรุ่นแรกมาเป็น "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"เท่านั้น แต่ส่วนอื่น ล้วนมีความเหมือนกันในทุกประการ
อนึ่ง เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร ฯรุ่นร.พ.จุฬาฯ นี้ ในสายตาของคนทั่วไปอาจจะเห็นว่า มีศักดิ์ศรีและความนิยมอาจจะไม่เท่ากับเหรียญรุ่นแรก  ด้วยความยึดมั่นที่ว่า เป็น
"รุ่น 2" 
แต่หากจะมองเจาะลึกให้ถึงก้นบึ้งกันจริงๆ จะพบว่า เหรียญรุ่น 2 นี้ มีความพิเศษสุดยิ่งกว่า ซึ่งแม้เหรียญรุ่นแรกก็ไม่อาจจะบดบังรัศมีความดีเลิศได้อย่างสนิทในหลายๆประการ  กล่าวคือ
1. เหรียญรุ่น 1 รุ่น 2 ล้วนได้มาจากต้นแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเหมือนๆกัน
2.เหรียญรุ่นแรก ปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารเพียงครั้งเดียว ส่วนเหรียญรุ่น 2 (ร.พ.จุฬาลงกรณ์) เข้าพิธีมากกว่าและใหญ่กว่า ด้วยได้เข้า
ร่วมพิธีกริ่งปวเรศ2 ปี 2530 อันโด่งดังทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร (2 วาระ)และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)อีกด้วย
3.เหรียญรุ่นแรก ปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นการภายใน ส่วนเหรียญรุ่น 2 ปลุกเสกเป็นมหาพิธีใหญ่ มีเจ้านายชั้นสูงเสด็จประกอบพิธีถึง 2 วาระ (ในขณะที่เหรียญรุ่นแรกไม่มีเสด็จฯ) กล่าวคือ

3.1 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๑  ในคืนวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี  สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต โดยมีพระคณาจารย์สำคัญร่วมนั่งปรกด้วยดังนี้
๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร
๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี
๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี
๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
๑๑.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
๑๒.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี
๑๓.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
๑๔.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๕.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๖.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
๑๘.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
๑๙.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม
๒๐.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร
๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี
๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
๒๗.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม
๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม
๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
๓๕. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร

3.2 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี
3.3 พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และมีพระอัจฉริยคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาอันมี
๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี
๕. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา
๗. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร
๘. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
๙. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
๑๒.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี
๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง
๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี
และก็เมื่อได้ทราบความนัยเบื้องลึกเห็นเพียงนี้ ยังจะมีผู้ใดกล้าปฏิเสธหรือมองข้ามเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 อยู่อีกหรือไม่..?????

 get_auc1_img(1).jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.64.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2553 เวลา: 8:24:15 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
 get_auc1_img12.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.64.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2553 เวลา: 8:31:06 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
ทรงพระเจริญ
 raja.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.64.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2553 เวลา: 8:38:10 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
ปัจจุบัน เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 ยังมีให้ผู้ศรัทธาได้ทำบุญบูชาอยู่ที่โรงพญาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปีนี้ มีอายุการสถาปนามาครบ 8 รอบ 96 ปีแล้ว ในอัตราเพียงเหรียญละ 100 บาท สำหรับเหรียญกะไหล่ทอง และ 300 บาทสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟ รายได้สมทบทุนสาธารณกุศลของโรงพยาบาลสืบไปเมื่อหน้า ควรค่าแก่การร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยเป็นที่ยิ่ง
ติดต่อทำบุญและรับเหรียญโดยตรงที่ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (หรือที่ตึกภปร. ในวันที่ 11 ตุลาคมศกนี้)ได้ตามอัธยาสัย
 4444(7)(28).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.152.xxx  |   เมื่อ: 13 ตุลาคม 2553 เวลา: 23:06:04 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
"เหรียญนี้น่าจะเสกเดี่ยว แต่หากเป็นพิธีหมู่ ประธานในพิธีจะต้องเก่งมากๆ ที่สามารถคอนโทรลพลังที่หลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวได้ถึงขนาดนี้"
"ผู้ปลุกเสกพระองค์นี้ พื้นจิตเดิมมีลักษณะใจดี มีเมตตาสูง และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาก.."
"แต่ในความใจดี มีเมตตาสูงนั้น ผู้ที่เสกนี้ยังมีความเก่งมากๆ มีบุญบารมีกว้างขวางและเข้มข้นมากๆ มีกำลังแห่งมหาสติเด่นมากๆ อีกทั้งยังเข้าถึงธาตุหรือความเป็นพุทธะอีกต่างหากด้วย..."
                                               
  หน่วยสืบราชการลับทางจิตสาย"โยคะ"
 untitledy.bmp
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.152.xxx  |   เมื่อ: 13 ตุลาคม 2553 เวลา: 23:15:01 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
และเมื่อหน่วยสืบราชการลับทางจิตสาย"โยคะ"ได้ทราบในภายหลังว่า พระที่ตรวจนั้น แท้จริงแล้วก็คือเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 ก็แทบจะถึงแก่การตกตะลึงพรึงเพริดไปอย่างคาดไม่ถึง พลางร้องออกมาทีเดียวว่า
"ตั้งแต่เคยตรวจเหรียญของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมา เหรียญรุ่นนี้ พลังโดดเด่นสว่างไสวแรงกล้ามากที่สุดอย่างที่ไม่เคยพบในรุ่นใดๆมาก่อน แม้จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกหมู่อย่างที่ว่าก็จริง แต่สมเด็จฯท่านก็สามารถคุมพลังให้เป็น UNITY ได้ทั้งหมด  นึกไม่ถึงว่า สมเด็จพระญาณฯท่านจะเก่งกล้าสามารถอะไรถึงขนาดนี้เลยทีเดียว..!!!!!!"
 ReplyID0077471-PIC1.gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.106.xx  |   เมื่อ: 2 ตุลาคม 2554 เวลา: 6:54:07 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
"หลวงตาอาจจะมีบารมีทางด้านคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทยเราได้  แต่หากเป็นด้านค้ำจุนพระศาสนาแล้ว สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศจะมีบารมีมากกว่าเราเสียอีกน๊ะ..!!!!!!!!!!!"
 
                                                                                                                                              หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
 large_photo124(1).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 27.130.8.xxx  |   เมื่อ: 2 ตุลาคม 2555 เวลา: 14:53:12 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
http://www.gmwebsite.com/Webboard/Topic.asp?TopicID=Topic-091001130943464
 4444(7)(58)(57).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 27.130.176.xxx  |   เมื่อ: 3 ตุลาคม 2555 เวลา: 23:57:45 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                                                                    ในความพิเศษ มีพิเศษซ้อนพิเศษ..?!?!?
 DSC001555(1).jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 27.130.176.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2555 เวลา: 8:40:11 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
ทราบข้อมูลเบื้องลึกจากเจ้าหน้าที่วงในมาว่า
เหรียญทองแดง (ขวา)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นการส่วนพระองค์ และสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชทรงประทานมาให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อบำรุงสาธารณกุศลอีกทอดหนึ่ง
ส่วนเหรียญทองบรอนซ์ (ซ้าย) เป็นเนื้อปกติที่คณะกรรมการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สร้างขึ้นมาแต่แรกเริ่ม
 DSC001489(2).jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 27.130.176.xxx  |   เมื่อ: 4 ตุลาคม 2555 เวลา: 9:46:50 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                                ปัจจุบัน เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529  ทั้งเนื้อทองแดงและเนื้อบรอนซ์ยังมีให้ผู้ศรัทธาได้ทำบุญบูชาอยู่ที่โรงพญาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่อาคารชินทัต,ตึกวชิรญาณวงศ์ (ข้างตึกภปร.) ซึ่งท่านที่สนใจศรัทธา สามารถไปทำบุญบูชาโดยตรงในเวลาราชการได้ทุกวัน รายได้สมทบทุนถวายค่ารักษาพยาบาลพระอาพาธและสาธารณกุศลทั่วไป อันเป็นมหากุศลอันใหญ่ยิ่งสืบต่อไป
 4444(7)(58)(76).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 110.171.27.xx  |   เมื่อ: 17 ตุลาคม 2556 เวลา: 13:11:31 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                         ด่วน...เหรียญบรอนซ์หมดแล้ว.!!!!!!!!!!!!!!!!
 
มีรายงานด่วนแจ้งมาให้ทราบเมื่อเร็วๆนี้ว่า เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อบรอนซ์(ทองเหลือง) ที่"พุทธวงศ์"นำมาเผยแพร่เพื่อการกุศลแบบคลื่นใต้น้ำ ปราศจากการจ้างวานใดๆ เพื่อเป็นเวยยาวัจจมยกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจแท้จริง ต่อเนื่องกว่า 3 ปีเต็ม ตอนนี้ เหรียญเนื้อบรอนซ์ดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนการสร้างประมาณ 1,000,000 เหรียญได้หมดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คงเหลือแต่เหรียญบรอนซ์ในชุดกรรมการ (ชุดละ 1,000 บาท) กับเหรียญเนื้อทองแดง แยกเดี่ยว (เหรียญละ 300 บาท)เท่านั้น 
จากการสอบถามวงใน ทราบว่า เหรียญทองแดงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นการส่วนพระองค์ และสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชทรงประทานมาให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อบำรุงสาธารณกุศลอีกทอดหนึ่ง มีเหลือเพียงแค่"หลักพัน"เท่านั้น..!!!!!!!!!!!!
จึงขอแจ้งมาเพื่อกรุณาทราบ และรีบไปทำบุญบูชาพระชุดหรือเหรียญทองแดงแยกเดี่ยว ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นองค์ประธานในการอธิษฐานจิตอย่างแท้จริง ก่อนที่พระชุดสำคัญนี้จะหมดตามไปอย่างติดๆโดยทั่วกันทีเดียว
                                                           
                                                                 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2556
 00370810.gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 110.171.27.xx  |   เมื่อ: 29 ตุลาคม 2556 เวลา: 8:15:48 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
 
 
วันนี้ อ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เห็นบทความ " เหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นสอง สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร " เกิดอาการน้ำลายไหล ทนไม่ไหว เลยต้องโฉบไปที่โรงพยาบาลจุฬาฯอีกครั้ง เจอผู้คนมากันเยอะมากเหมือนแจกฟรี เจ้าหน้าที่บอกว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เป็นมาหลายวันแล้ว เลยอยากเอาบทความในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก มาให้เพื่อนอ่าน เผื่อจะมีอาการเดียวกันบ้าง.....
 
เหรียญรุ่นแรกและเหรียญรุ่นสอง สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร 'เจริญ สุวฑฺฒโน' : เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู (ที่มา..นสพ.คม ชัด ลึก 28 ตุลาคม 2556)
"เหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก สมเด็จพระสังฆราช" เป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ "สมเด็จพระญาณสังวร" ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในฐานะที่ทรงเคยเป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ในคราวเสด็จฯ ออกทรงพระผนวชประทับบำเพ็ญพระสมณธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ (ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙) เป็นเวลา ๑๕ วัน
ในการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนรุ่นแรก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ โดยกองกษาปณ์ (ปัจจุบันเป็นสำนักกษาปณ์) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเป็น ๒ เนื้อ และ ๒ ขนาด คือ เนื้อทองคำ ขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๐ เหรียญ (ขนาดเล็กมีเนื้อทองคำเท่านั้นไม่มีเนื้อทองคำขนาดใหญ่โดยเด็ดขาด ถ้ามีเป็นของปลอมครับ) และขนาดใหญ่จำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ และมีเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น เนื้ออื่นๆ ไม่มีโดยเด็ดขาด ถ้ามีเหรียญขนาดใหญ่เป็นเนื้ออื่นๆ นอกเหนือจากเนื้อทองแดง และปัจจุบันเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของสังฆราชองค์ปัจจุบัน ถูกบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องทุกงาน

ส่วนเหรียญรุ่น ๒ สร้าง เมื่อปี ๒๕๒๙ วงการเล่นหาเป็นเหรียญรุ่นสองรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชท่านได้รับพระบรมราชานุญาตให้จำลองแบบมาจากเหรียญรุ่นแรก พ.ศ.๒๕๒๘ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาออกแบบ จัดสร้างถวายด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.มาประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังอีกด้วย นับเป็นสิริมงคลคู่อันประเสริฐสุด ยากจะหาเหรียญรูปเหมือนพระคณาจารย์ใดเสมอเหมือนได้

ส่วนความแตกต่างของเรียกรุ่นแรก และรุ่น ๒ นั้น จะแตกต่างกัน ก็เพียงแต่เปลี่ยนประโยคหลังเหรียญ "๓ ตุลาคม ๒๕๒๘" ในรุ่นแรกมาเป็น "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย" เท่านั้น แต่ส่วนอื่น ล้วนมีความเหมือนกันในทุกประการ

อย่างไรก็ตามเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร ฯ รุ่น ๒ ร.พ.จุฬาฯ จะเข้าพิธีมากกว่าและใหญ่กว่า โดยได้เข้าร่วมพิธีกริ่งปวเรศ ๒ ปี ๒๕๓๐ อันโด่งดังทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร ถึง ๒ วาระและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) อีกด้วย แต่ในสายตาของคนทั่วไปอาจจะเห็นว่า มีศักดิ์ศรีและความนิยมอาจจะไม่เท่ากับเหรียญรุ่นแรก ด้วยความยึดมั่นที่ว่า เป็น "รุ่น ๒"
 4444(7)(58)(99)(11).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 110.171.27.xx  |   เมื่อ: 29 ตุลาคม 2556 เวลา: 8:32:55 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                         หมายเหตุพิเศษ , ก็ดีใจนะครับ ที่เวปไซต์พุทธวงศ์ได้มีส่วนในการสร้างบุญและประโยชน์ใหญ่ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอภิบุคคลประเสริฐเฉพาะที่"ดีแท้แน่จริง"(เท่านั้น)อย่างนึกไม่ถึงถึงเพียงนี้  ไม่ว่าจะผู้ที่อ้างอิงรูปภาพ,ข้อมูลจากเวปไซต์พุทธวงศ์ไปในสื่อต่างๆนั้น จะให้ Credit หรือไม่ก็ตาม
เพราะได้ตั้งเจตนาอนุญาตไว้แต่แรกแล้วว่า ทุกภาพ ทุกข้อความแห่งพุทธวงศ์นั้น ใครๆสามารถ Copy ไปเผยแผ่หรือเผยแพร่ได้ตามอัธยาสัย
ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์หรือหวงห้ามอันใดทั้งสิ้น
ยิ่ง Copy ยิ่งแชร์  ยิ่งส่งต่อสู่วงกว้างมากเท่าไร ยิ่งเป็นบุญกุศลมากเพียงนั้น
มีหรือ ที่"พุทธวงศ์"จะไม่ชอบและปีติยินดีไปด้วยได้
เคยบอกมาก่อนนานนักหนาแล้วว่า   อักษรทุกตัวอักษร ข้อเขียนทุกข้อความที่บรรจงลงในเวปไซต์พุทธวงศ์นี้ ได้ผ่านการกลั่นกรองและเลือกเฟ้น เพื่อให้บังเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญและเป็นกุศลทั้งสิ้น
แม้คนที่ดูเวปไซต์พุทธวงศ์จะมีไม่มาก แต่ผลกระทบข้างเคียงที่มีการแชร์การลิงค์หรือการก๊อปไปแปะในที่อื่นๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น มากมายจนเหลือที่จะประมาณ
การณ์และเจตนารมย์แห่งบุญดังกล่าว ถึงเวลานี้ ก็ยังยืนหยัดคงที่เหมือนดุจเดิมทุกประการ
และนับวัน จะยิ่งทวีความเข้มข้นและลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปตามควรแก่กาลอีกด้วย
ขออำนาจแห่งกุศลบุญราศรีทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ขอจงมีแด่พระวิญญาณธรรมธาตุที่เพิ่งเสด็จเข้าถึงซึ่งอนุปาทิเสสนิพพานแห่งองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  พระอริยอรหันตขีณาสวเจ้าพระองค์นั้นในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อด้วยเทอญฯ
 556000013993205.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 110.171.27.xx  |   เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา: 12:23:51 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                                 ด่วน...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวรฯ เนื้อทองเหลือง(บรอนซ์)จากเดิม  100 บาท ตอนนี้ปรับเป็น  500  บาท(ได้รับมาเพิ่มเติมจากพระในวัดบวรนิเวศท่านไดกรุณาเปิดกรุออกมาให้)
พระชุด  6  องค์ จากชุดละ  1,000  บาท ปรับเป็น   1,200  บาท
ส่วนเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร เนื้อทองแดง  ราคาบูชาคงเดิมที่  300  บาท
ติดต่อทำบุญบูชาได้ที่ศาลาทินทัต (ข้างตึกภปร.) หรือที่อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในเวลาราชการหรือเวลาที่กำหนดตามอัธยาสัย
แต่...ถ้าตามอัธยาสัยมากเกิน แล้วพระเกิดหมดขึ้นมา "พุทธวงศ์"ก็ไม่อาจที่จะรับประกันความผิดหวังใดๆได้แล้วนะครับ
เพราะล่าสุด ได้ยินว่า "เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร"(แยกเดี่ยว)ก็ได้หมดตามลงไปแล้วอีกเช่นกันด้วย..!!!!!!!!!
สวัสดี...................
 555222(3)(3)(4)(11).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 171.98.142.xxx  |   เมื่อ: 28 ธันวาคม 2556 เวลา: 7:36:38 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                   เหรียญสมเด็จพระญาณฯ 2529 ปลอม..!!!!!!!!
 
ตอนแรก นึกว่าจะมีแต่เหรียญรุ่นแรก พ.ศ. 2528 ยอดนิยมที่มีปลอม (พอสมเด็จพระญาณฯนิพพานไม่กี่วัน พวกนรกก็ปลอมเหรียญรุ่นแรกที่เช่าหากันหลักหมื่นมาขายหน้าวัดบวรเหรียญละร้อยสองร้อยทันที)  แต่เมื่อไม่นานมานี้ "พุทธวงศ์"ได้ไปเดินดูพระแถวแผงจรย่านเยาวราช เจอเหรียญรุ่น 2 (โรงพยาบาลจุฬา)ตอนแรกนึกว่าไม่มีปลอม เพราะสร้างมากเป็นล้านเหรียญ  แต่พอเพ่งพินิจให้ดีๆ ก็ตกใจว่า นี้มีการทำเหรียญปี 29 ปลอมแล้วหรือนี่..!!!!!!!!!!!  (ดูจากขอบเหรียญที่ล้ม ไม่เรียบร้อย และนัยน์ตาดำมีการแกะเซาะจนแข็งกระด้างผิดจากของจริง) วางขายแถวแผงลอย ถนนทรงสวัสดิ์ มาแล้ว เลยรีบนำข่าวร้อนมาเตือนผู้ที่ศรัทธาว่า กรุณาอย่าไปบูชาเหรียญสมเด็จพระญาณฯ รุ่น 2 แบบไม่ดูเหนือดูใต้ให้ดีๆ  ระวังจะเจอของปลอม..!!!!!!!!!
 
                                    ปล. ถ้าไม่อยากจะเสี่ยงไปเช่าของปลอมของเก๊ให้เสียอารมณ์และเสียเงินเปล่าๆ ก็ให้ไปทำบุญบูชาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโดยตรง จะดีกว่า และได้บุญมากกว่าเป็นไหนๆนะขอรับกระผม..!!!!!!!!!!!!!!!
 555222(3)(3)(4).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 171.98.142.xxx  |   เมื่อ: 30 มกราคม 2557 เวลา: 8:08:05 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
                                      เหรียญบัว 19 ดอก...สังฆราชองค์ที่ 19 ..!!!???!!!
 
หากครูบาศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทยมี"เหรียญบัว 11 ดอก"อันโด่งดัง
แม้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารก็มี"เหรียญบัว 19 ดอก"คู่พระบารมีด้วย
ทำไมต้อง "19" ..??????
ก็เชื่อแน่ได้ว่า การดังนี้ เป็นพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกำหนดหมายไว้ล่วงหน้าก็ได้ว่า อันสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ จะต้องเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แน่แท้ พระองค์เลยทรงออกแบบเหรียญนี้ให้มีนัยยะแฝง ปรากฏเป็นรูปดอกบัวรายล้อมพระรูปของสมเด็จพระญาณสังวรถึง 19 ดอก ทั้งๆที่ตอนที่แรกสร้างเหรียญในปี 2528 - 2529 นั้น สมเด็จพระญาณสังวร ยังไม่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ประการใดเลย
เข้าใจหรือ..?????????????
 316377-1dde4.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]


ข้อความที่ปรากฎ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ทุกความคิดเห็น
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ และถ้าพบเห็นข้อความใดที่ ก่อให้เกิดความเสียหาย
กรุณาแจ้งมาที่ Contact Us เพื่อให้ทีมงานได้ทราบ และดำเนินการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป