Main Page New Topic Member Edit Profile New Member Register phuttawong.net

 IP 203.156.28.xxx  |  อัพเดทล่าสุด: 2 กันยายน 2554 เวลา: 8:14:01 น. 
แจ้งลบข้อความนี้
มหาอานุภาพ พระมหาเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
คุณอยู่ที่ >> หน้าหลักเว็บบอร์ด / นานาอภินิหาร / Detail ... Read 6210 , Reply 14
ภายหลังจากที่ได้"เจอดี" กับพระพุทธบารมีแห่งพระมหาเจดีย์สำคัญแห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดี ประเทศพม่า ดินแดนที่เป็นที่รับรองกันว่า เป็นมงคลสถานที่"พระศรีอาริยเมตไตรย"จะมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในที่สุดแห่งมหาภัทรกัปมาโดยลำดับติดๆกัน ดังที่ได้เคยเล่าไว้ใน"พุทธวงศ์" นับตั้งแต่กรณี "หายตัวได้ที่พระเจดีย์ชเวดากอง" หรือ "บารมีพระเจดีย์อินทร์แขวนสะกดโรค"ได้อย่างเหลือเชื่อ ดังที่อาจจะได้เคยผ่านตาผ่านใจของหลายๆท่านมาบ้างแล้วนั้น 
มาบัดนี้ ก็ถึงคราวของ
"พระมหาเจดีย์ชเวมอว์ดอว์" หรือ "พระธาตุมุเตา" แห่งเมืองหงสาวดี หนึ่งในพระมหาเจดีย์สถานที่ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ทรงเคารพสักการะยิ่งอย่างไม่คิดไม่ฝันในวันนี้จนได้..???!!!
 มหาบูชาสถาน1.jpg
โดย : "เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 8:27:59 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
พระเจดีย์องค์สำคัญในประวัติศาสตร์มอญและพม่า ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจและเป็นสัญลักษณ์ ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี นั่นก็คือพระเจดีย์ ‘ชเวมอว์ดอว์’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘มหาเจดีย์พระเจ้าทองคำ’ หรือคนไทยรู้จักกันในนาม ‘พระธาตุมุเตา’ คำว่า ‘มุเตา’ เป็นภาษามอญ แปลว่า ‘จมูกร้อน’ เพราะเจดีย์มีขนาดสูงถึง 114 เมตร ทำให้ผู้ที่ไปสักการะต้องแหงนหน้าจนคอตั้งบ่า ถึงจะมองเห็นยอดเจดีย์ เป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าแผดเผาจมูกจนแสบร้อน
       
        พระธาตุมุเตาเป็นมหาสถูปบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่สำคัญที่สุดของชาวมอญ ในสมัยพระเจ้าราชาธิราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของมอญ ได้มีการประกอบพิธีกรรมสำคัญของราชอาณาจักรที่พระธาตุมุเตาแห่งนี้ และเริ่มพระราชประเพณีถวายทองหนักเท่าพระองค์เพื่อหุ้มองค์พระธาตุด้วย
       
        ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุมุเตาเป็นที่เลื่องลือ และก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ชนชาวมอญและพม่า ในตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของตองอู สมัยเป็นเพียงเจ้าชายวัย 14 พรรษา กล้าที่จะนำทัพบุกเข้าไปเมืองมอญ เพื่อทรง ทำพิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณี ที่พระธาตุมุเตาแห่งนี้ ซึ่งกว่าศัตรูจะส่งทหารมาปิดล้อมได้หมด ก็ใกล้เสร็จพิธี และพระองค์ก็ทรง นำทหารฝ่าวงล้อมกลับตองอูโดยปลอดภัย ต่อมาเมื่อพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ และเข้ายึดครองหงสาวดีได้แล้ว ทรงย้ายราชธานีจาก ตองอู มาที่หงสาวดี และถวายมงกุฎทรงยอดพระมหาธาตุแก่พระธาตุมุเตาด้วย
       
        พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าองค์ต่อมา ก็ทรงมีพระราชศรัทธาในองค์พระธาตุอย่างท่วมท้น ถึงกับทรงแกะอัญมณีเม็ดใหญ่จากพระมงกุฎถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งทรงให้ก่อกำแพงเมืองขยายไปโอบล้อมพระมหาเจดีย์ แถมพระองค์ยังทรงมีมุมโปรดในพระราชวัง ที่สามารถมองเห็นองค์พระมหาธาตุอย่างชัดเจนอีกด้วย ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระองค์จะออก ทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง
       
        ใช่เพียงแต่ชนชาติมอญ พม่า เท่านั้นที่นับถือพระธาตุองค์นี้อย่าง แรงกล้า แม้แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเอง เมื่อคราวเสด็จไปเป็นตัวประกันที่เมืองหงสาฯก็เสด็จมาสักการะพระธาตุอยู่เสมอ และในครั้งที่ยกทัพไปปราบหงสาวดี ก็ทรงโปรดให้ตั้งพลับพลาที่ประทับใกล้องค์พระมหาธาตุ เพื่อจะเสด็จไปสักการบูชาพระมหาธาตุได้โดยสะดวก
       
        แม้พระมหาธาตุมุเตาจะได้รับการบูรณะจากกษัตริย์มอญและพม่าหลายพระองค์ แต่ศิลปะแบบมอญและพม่าที่องค์เจดีย์แห่งนี้ก็ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและสวยงาม
       
        และแล้วความร้าวรานใจของพุทธศาสนิกชนชาวมอญ พม่า ก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 5 พฤษ-ภาคม พ.ศ.2473 ส่งผลให้พระธาตุมุเตาหักพังลงมา และได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์จนแล้วเสร็จใน พ.ศ.2497 และทางวัดได้นำชิ้นส่วน ของพระธาตุองค์เดิมมาตั้งไว้ บริเวณลานทางทิศเหนือของพระธาตุองค์ใหม่ จนกลายเป็นจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่าหากใครมากราบไหว้บริเวณนี้จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงถาวร
       
        ปัจจุบัน พระมหาเจดีย์ชเวดอว์มอว์ ถือเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า และเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่าด้วย ทุกวันนี้ผู้คนทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาต่าง พากันหลั่งไหลไปยังเมืองหงสาวดี หรือ ‘พะโค’ ในปัจจุบันกันอย่างไม่ขาดสาย เพื่อกราบไหว้พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงหงสาฯองค์ นี้ และสำหรับปีนี้ งานเทศกาลไหว้พระธาตุมุเตาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-6 เม.ย.50
       
        กล่าวกันว่า ใครมาเยือนหงสาฯ หากไม่มาสักการะพระธาตุมุเตา เสมือนหนึ่งยังมิถึงเมืองหงสาวดี อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของมอญ และพม่า
       
       (จากหนังสือพิมพ์ธรรมลีลา ฉบับที่ 77 เม.ย. 50 โดย จรินทร์ คำชัย)


 Image9.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 10:34:32 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
 งานนี้ ไม่ต้องมี"อารัมภบท"ให้อะไรให้ยืดยาวมากความไป (ประมาณว่า มี"พื้นฐาน"มาแต่ก่อนแล้ว "ท่าน"เลยไม่ต้องโอ้เอ้วิหารรายเกริ่นนำให้เสียเวลา) โดยภายในไม่กี่อึดใจที่ทางทัวร์ได้ให้ไปถ่ายรูปที่ถนนข้างนอกก่อนเข้าในลานพระเจดีย์ (เพราะจะได้มุมที่เห็นองค์พระธาตุมุเตาได้เต็มองค์ชัดเจนที่สุด) นั่นเอง ปรากฏการ"พิเศษ" เหนือธรรมดา ก็พลันอุบัติบังเกิดขึ้นให้ได้ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาในทันใด....
 72(2).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 10:40:44 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
บริเวณท้องฟ้าตรงยอดพระธาตุมุเตาชเวมอว์ดอว์ตอนใกล้เที่ยงวันของวัน"อาสาฬหบูชา"นั่นเอง พลันก็ปรากฏ "เมฆสีทอง" เสมือนหนึ่งเป็น "ตุง"(ธง)ทองคำผืนยาว ปลิวสะบัดจากยอดพระธาตุไปทางเบื้องขวา(ทักษิณาวัตร)อย่างสวยงามจับตาอย่างที่ไม่เคยพบเห็นจากที่ไหนมาก่อน ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแบบจะๆอย่างปัจจุบันทันด่วนในทันใด....!!! 
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-186.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 10:48:13 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
ดูกันให้ชัดๆเต็มๆตาแบบใกล้ๆก็ได้.....(สวยและแปลกดีจังเลย)
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-192.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 10:49:24 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
อนึ่ง  การอันพิเศษกว่าสามัญในครั้งนี้ ไม่ใช่ลงมาก็เห็นมี"ธงทองยอดธาตุ"อยู่ก่อนแล้วก็หามิได้  แต่เป็นการที่"ตุงคำ"ยอดพระมหาเจดีย์เมืองหงสา อยู่ดีๆ ก็พลันเกิดขึ้นภายใน 1 นาทีที่ผมลงจากรถมาถ่ายรูปนั่นเลยทีเดียว(ตรวจดูจากเวลาที่เรคคอร์ดไว้ในกล้องดิจิตอลอย่างชัดเจน)
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 10:55:21 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
 แต่ที่ยิ่งแปลกหนักเข้าไปอีกอย่างก็คือ  เมื่อเข้าไปใกล้ๆองค์พระธาตุมุเตานั่นเอง  หมู่เมฆที่ลอยอยู่ใกล้ๆกับองค์พระเจดีย์ ก็ "เปิดช่อง"ออกมาได้"เห็น"เป็นรูปอะไรบางอย่าง อย่างที่ผมเห็น ก็ได้แต่"ช็อคซีเนม่า"ตาค้างไปอีกคำรบหนึ่งเลยทีเดียว..!!!???
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-201.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 11:03:34 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
ลองพิจารณาดูให้ชัดๆสิครับ นึกออกหรือยัง ว่า"เหมือน"อะไร.????
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-201(1).jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 11:06:21 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
?????!!!!!?????
 MYANMA-W1.gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 11:14:03 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
มิผิดแล้ว.....แว่บหนึ่ง เมฆเหนือองค์พระธาตุมุเตา ได้แหวกช่องเป็นรูป "แผนที่ประเทศไทย" และพลันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรูป "แผนที่ประเทศพม่า"กันเห็นๆ ก่อนที่จะแปรรูปเลือนไปภายใน 30 วินาทีอย่างเหลือเชื่อที่สุด...!!!???
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-260.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.28.xxx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 11:16:27 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
เท่านี้ก็ยังไม่พอ  และเมื่อได้เดินไปบนลานพระเจดีย์ไม่เท่าไร พระอาทิตย์ก็ยังทรงกลดแถมซ้ำอีกคำรบหนึ่งด้วย....
 พม่า(อาสาฬห+เข้าพรรษา)-293.jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 203.156.26.xx  |   เมื่อ: 2 สิงหาคม 2550 เวลา: 22:12:46 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
จากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติดังกล่าว ทำให้ผมบังเกิดความศรัทธาในองค์พระธาตุมุเตากว่าเดิมอย่างไม่อาจจะประมาณ ด้วยคาดคิดไม่ถึงว่า อันพระมหาเจดีย์ชเวมอว์ดอว์องค์ปัจจุบันซึ่ง "สร้างใหม่" ทั้งองค์ เพราะพังทลายไปเกือบสิ้น เพราะฤทธิ์แผ่นดินไหวเมื่อพ.ศ. 2473 จะยังทรงไว้ซึ่งพุทธาภินิหารใหญ่ยิ่งเสมอเหมือนดังองค์เก่าอยู่เห็นปานนี้ได้..????
 Image9(1).jpg
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.208.xxx  |   เมื่อ: 2 กันยายน 2554 เวลา: 8:06:43 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
และเพื่อมิให้เป็นการ"สวดมนต์ไหว้พระทิ้ง(พลัง)ไปเปล่าๆ"อย่างที่หลวงปู่ดู่ วัดสะแกเคยว่า  "พุทธวงศ์"จึงได้อัญเชิญมวลสารศักดิ์สิทธิ์อันมีอภินิหารจากองค์พระเจดีย์ชเวมอว์ดอว์(พระธาตุมุเตา)ในคราครั้งนั้น ก็ได้นำมาสร้างพระผงมหาเจดีย์ชเวดากอง รุ่นลายเซ็น ซึ่งเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียว (ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างอย่างเป็นทางการ) ในชั่วชีวิตของท่านพระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยา วัดภัททันตอาสภาราม ต.หนองปรือ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  พระมหาปรมาจารย์สายยุบนอง-พองหนอชั้นสูงสุดแห่งสยามประเทศ ซึ่งอาจที่จะกล่าวได้ว่า มีศักดิ์และศรีแห่งความเป็นประธานสงฆ์แห่งสายกรรมฐานไม่ต่างอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แห่งสายวัดป่าเลยแม้แต่เพียงน้อยเดียว..!!!!!!!
 TopicPic-070508140610112(2).gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.208.xxx  |   เมื่อ: 2 กันยายน 2554 เวลา: 8:08:23 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
http://www.gmwebsite.com/Webboard/Topic.asp?TopicID=Topic-070508140610112
 MSG-070508140841386.gif
"เนาว์สถิตย์" (NAOSATITT)  [webmaster]
  IP : 183.89.208.xxx  |   เมื่อ: 2 กันยายน 2554 เวลา: 8:16:40 น.  
แจ้งลบข้อความนี้  
“แล้วถ้าผมจะเอาชื่อหรือลายเซ็นหลวงพ่อใส่ไว้ที่หลังองค์พระ จะได้ไหมขอรับ..??”
“ถูกต้อง   ถูกต้องที่สุด..!!!!!”
และ
 “ได้บุญ 2 อย่างนะ..!!!??!!”
 DSC01989(1)(3).gif


ข้อความที่ปรากฎ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ทุกความคิดเห็น
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ และถ้าพบเห็นข้อความใดที่ ก่อให้เกิดความเสียหาย
กรุณาแจ้งมาที่ Contact Us เพื่อให้ทีมงานได้ทราบ และดำเนินการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป