วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน จำนวน สมัคร
19/8/2013
พนักงานขายประจำโชว์รูม 1 สมัครงาน
19/8/2013
พนักงานคลังสินค้า 1 สมัครงาน
19/8/2013
พนักงานขับรถส่งของ 1 สมัครงาน