วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน จำนวน สมัคร
23/7/2010
พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 สมัครงาน
4/8/2010
พนักงานบัญชี 1 สมัครงาน
4/8/2010
พนักงานฝ่ายบุคคล 1 สมัครงาน